Barnvisor Läromedel Blogg Birgitta Bäckström

GoDISS från starten 2007

 

 

Vår repertoar fr 2007 

( * betyder att Birgitta gjort visan.)

 

UPPVÄRMNING-RÖRELSE-DANS-LEK-RAMSOR

Jag blir så glad när jag ser dej

Det finns nå´n av varje sort (rörelsesång)

Fötter, ben och kropp... (rörelsesång)

Huvud, axlar, knän och tår... (rörelsesång)

Nu ska vi snurra...(rörelsesång)

*Klappa stampa snurra

*Alldeles för länge (Sitta stilla) (rörelsesång)

*Rör dej! (Skaka dina händer) (rörelsesång)

Sabokoaja-kadokade (Afrika)

Nu är vi här igen (dans)

..(Anna).......är här idag!

Bim bam biri biri bam

Äppel-Nisse (sång m jenkadans)

En bonde i vår by (danslek)

Gömma nyckel (musiklek)

Björnar och fåglar (musiklek)

Björnen sover

"Doppa kroppen" (musiklek)

Nu ska vi leka namnstafett (sånglek)

*Hänger du med? (Rörelsesång)

Jätten och älvan (musiklek)

Flätan (musiklek)

"Låteri" (musiklek)

*Dange dang (instrumentvisa

Musiklek:"dobido"remsor

Musiklek med bilder Vilken sång?

Vi spelar rytminstrument 

Hej tummen upp

Viddeviddevitt (ramsa)

Harrys hare (ramsa)

Å apelsin å apelsin, kiwi (ramsa)

Var inte som en igelkott

*Spöksamba

Rövarna (musiklek)

 

VI OCH VÅR OMVÄRLD

 *OjOjOj vad det är skoj

*GoDISS-sången

*Förlåt

Tänk att du är du (Per Gunnarsson)

*När jag var mycket liten

*How are you today?

*Can you see a dog?

* Vadå!? 

*Skvallerbyttan

*Kul att se dej!

*En glad melodi (Två enkla små toner)

*Jorden är vår

*Godnattvisa

*Kom och låt oss sjunga för freden  

I min lilla vrå

*Freden börjar med barnen

*Solen lyser bara för oss

* Får jag hålla din hand?

* Rätt-visan

Dona Nobis Pacem 

*Hurra-visan

*Klockan tickar*...

Kumbaya (Afrikansk sång)

Åsnefålen (Anita Bohl/Jerker Leijon

När solen går upp (O.Widestrand)

Mina fem sinnen (O.Widestrand)

Månen (O.Widestrand)

Vi bygger opp (O Widestrand)

Gå i solen (G.Bornemark)

Bara en (G Bornemark)

Önskeringen (G Bornemark)

När man är liten och trött (Andeby)

*Kom och låt oss sjunga för freden

 

VINTER-LUCIA-JUL

*Nu kommer vintern (Små flingor...)

*Den första snön

*Änglar sjunger (julvisa)

*Tomtevisa

*Mjuka paket

*Lucia är en flicka

*Nu väntar vi på julen

*God Jul (En stjärna i vårt fönster)

Father Christmas

Låt oss alla tända vårt ljus idag

I krubban i stallet

 

TEMA-VISOR

Astrid Lindgren-visor

Kattvisor

Valpen min

Vår lilla fru katt

Var bor du lilla råtta

Vem krafsade på dörren (Hallqvist/Boldeman)

Imse Vimse "Rockspindeln"

Jag är en liten kanin

En flodhäst kom till mej

Teddybjörnen Fredriksson

 

ÅRSTIDERNA-VÅR-SOMMAR

*En påskkäring är jag   

* Äntligen vår!

 Årstiderna, månaderna, veckans dagar

Januari börjar året

Måndag är så mallig (sång och lek)

Måndag gör jag ingenting...

* Nu är det sommar!

* En försommardag

* Sommarvals 

När solen går upp

Vårfunderingar

 

Alice Tegnér-tema

Fakta om Alice Tegnér

Nu ska vi sjunga-sånger

Nu ska vi leka skola ( Nu ska vi sjunga)

Världen är så stor så stor (Nu ska vi sjunga)

Blåsippan ute i backarna står ( Nu ska vi sjunga)

Bä bä vita lamm 

Videvisan och många fler visor

Små små fågelungar

Lyckans land (Vid en väg på en sten)

Lennart Hellsing-Tema

Herr Gurka

Hej sa Petronella

Där uppe i gardinerna

 

Evert Taube-tema

Pappa kom hem

Oxdragarsång/ refrängen

Rönnerdahl han skuttar/vers ett

 

Bach-tema m berättelse och musik på orgel m Christine

Lite om W A Mozart

Kom hör min vackra visa (Mozart)

 

 

Kördag med alla DISSkörerna 12 april 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för GoDISS

Under hösten 2007 bildades barnkören GoDISS, som i september startade sin verksamhet med 15 flickor i åldrarna 5-9 år. Under våren fylldes gruppen på med nya deltagare samtidigt som andra slutade. Antalet vid avslutningen i april var 12 flickor.

Vi har träffats 10 gånger under hösten och  13 gånger under våren.

GoDISS  har under hösten sjungit rörelsesånger, sånglekar, danslekar och många av mina egna barnvisor om vänskap, fred, höst och jul. Höstens arbete avslutades med ett program i Heneskolans matsal  för intresserade föräldrar och släktingar.

Under våren 2008 arbetade kören tematiskt om Alice Tegnér, hennes liv och musik. Jag berättade för barnen om Alice och vi sjöng visor ur ”Nu ska vi sjunga”. Barnen fick varsitt exemplar av min lilla bok om Alice Tegnér, tidigare utgiven av Liber läromedel. Vårens arbete avslutades med att GoDISS medverkade i DISSfamiljens gemensamma kördag i april.

Hösten 2008 har GoDISS haft 14 medlemmar. Verksamheten har bedrivits som ovan och temat för terminen har varit ”Vi och våra vänner”. 19 nov hade GoDISS ett program i Heneskolans matsal  för intresserade föräldrar och släktingar m.fl.  13 dec  Julstämning i Skövde Kulturhus,där GoDISS hade ett eget uppträdande.

Våren 2009 Kören har haft 17 sammankomster med 14-15 medlemmar, enbart flickor. I6 januari 2009 medverkade GoDISS vid en ceremoni för nyexaminerade lärare i en fullsatt S:ta Helena k:a . Onsdag 11 febr  sjöng GoDISS i Heneskolan på årsmöte för Lärarförbundets pensionärsförening. 18 april  Program på Billingehus kl 12.00 för jubilerande föreningen DKG/Sigma, ett internationellt nätverk för kvinnliga utbildare.    25 april Kördag för alla DISSkörer med konsert  i Wennerbergssalen

Hösten 2009 Start 2 sept Kören har haft 17 medlemmar. Vi har träffats för övningar 12 gånger och har haft fyra uppträdanden. Repertoaren har varit blandad, men mest har vi sjungit Birgittas sånger. 18 nov S:t Johannes kyrka, "Kaffevrån" 21 nov S:t Lukas kyrka, barndop 25 nov  program i Heneskolans matsal  för intresserade föräldrar och släktingar m.fl. 12 dec Julstämning i Skövde Kulturhus, där GoDISS hade ett eget uppträdande.

Våren 2010 20 mars Toner till kaffet med små och stora DISStjejer, Kyrkans hus 24 april Karamellodier med barnkören GoDISS Kulturhuset Skövde 5 maj  HSB:s årsmöte i S:t Johannes Kyrka, Hentorp 12 maj Matsalen Heneskolan.  Vi avslutar terminen tillsammans med föräldrar, syskon och andra intresserade.

21 maj Marte Meo-kongress Billingehus, GoDISS sjunger på avslutningen. Hösten 2010 Höstterminen startade 8 sept med 20 anmälda flickor. Lörd.2 okt Kördag för alla DISSkörer , Evert Taube-program Sönd 10 okt kl 16.00 Medverkan i  S:t Joh.Kyrka Sönd 28 nov kl 16.00 Små och stora DISStjejer, Julprogram i Kyrkans hus. 24 dec Sång vid julkrubban,S.t Joh. kyrka

Våren 2011 Vårterminen startade 19 jan med 18 flickor, varav 3 var nya i gruppen. Lörd 12 mars Besök av VOX, musiksaga och gemensam sång. Sönd 17 april Medverkan i S:t Joh.kyrka Onsd 27 april Avslutningsprogram för föräldrar och syskon 18 flickor har medverkat i kören under våren

Hösten 2011 Höstterminen startade 7 sept med 18 flickor. Sö 9 okt GoDISS medverkade vid fam.gudstjänst i S:t Joh. kyrka Lö 29 okt Kördag för hela DISSfamiljen30 nov Avslutning tills m föräldrar, syskon m.fl.  24 dec kl 10.00 Sång vid julkrubban i S:t Joh.kyrka.

Våren 2012 Start 18 jan, 18 flickor Under året har vi sjungit årstidssånger och andra visor, enkla danser, musiklekar, Alice Tegnér-tema under våren. Söndag 1 april medverkade GoDISS vid fam.gudstjänst Lördag 28 april Konsert med Eva-Lotta Ohlsson, GoDISS och Christine Ödell, S:t Joh.Kyrka. Visor av A Tegnér, O.Widestrand, G.Bornemark, B Bäckström m.fl Konserten avslutade vårens körarbete efter 14 träffar.

Hösten 2012 5 sept startade kören med 18 flickor, varav 7 var nya.  7okt framträdande i S:t Joh. kyrka 29 okt sång för SPF i Kyrkans hus  9 dec Små och stora DISStjejer, Kyrkans hus  24 dec Sång vid julkrubban S:t Joh.K:a

Våren 2013   Start 16 jan., nu med 20 flickor. Sönd 24 mars S:t Joh k:a fam.gudstj. Lörd 7 april Astrid Lindgren-konsert på Teatern med flera barnkörer och Hemvärnets musikkår. Terminen slutade 17 april med sånglekar och glass.

Hösten 2013
Start 4 sept  med 16 flickor i kyrkans lokaler. Visst samarbete med kantor Christine. 17 nov. S:t Joh k:a fam.gudstj. 24 dec Sång vid julkrubban S:t Joh.K:a
 

Våren 2014  Start 22 jan m 15 flickor, Alice Tegnér-visor inför 150-årsjubiléet, 23 mars S.t Joh.kyrka Fam.gudstjänst och Alice-program 28 april SPF Kyrkans hus; Alice Tegnér-program. Terminen avslutades med detta program.

Hösten 2014 Start 3 sept med 18 flickor. Tema för hösten Tillsammans, visor om vänskap och fred.

12 okt Tillsammans, program i S:t Johannes kyrksal, sånger om vänskap och fred. Därefter medverkan i fam.gudstjänsten med 4 sånger.

Våren 2015 Start 21 jan med samma 18 deltagare som under hösten. Blandade visor och sånglekar m.m. under våren. Köravslutning 24 maj med eget program med bl.a. sommarvisor i S:t Johannes fullsatta kyrka. 

Hösten 2015 Start 16 sept med 15 flickor, varav tre var nya. Blandade visor och sånglekar med tonvikt på fred, miljö och vänskap. Orgelmusik i kyrkan av kantor Christine. Sång vid julkrubban på julafton.

Våren 2016 start 20 jan med osäkert antal flickor, några som valde idrott istället för kören och några nya som ville prova på. 13 flickor träffades 14 gånger och hade två framträdanden: 11 maj kl 14.30 Kaffevrån i kyrkan  15 maj kl 15 Fam.gudstjänst S:t Johannes

Hösten 2016 har vi 16 flickor i kören, den yngsta bara 4 år och barnbarn till körledaren. Nio barn är nya och därför blir det lite mjukstart i början, många rörelsesånger och musiklekar. "Öppet hus" för föräldrar och sång vid julkrubban på julafton var de framträdanden som barnen gjorde.

Våren 2017 startade med 13 flickor i blandade åldrar.

Kören har sjungit en blandad repertoar av lek-och rörelsesånger, sånger om årstiderna, vänskap och fred m.m. Torsd. 3 maj uppträdde kören i "Kaffevrån" i S:t Johannes kyrka. Terminen avslutades 14 maj med barngudstjänst och sång i samband med utdelning av barnens bibel i kyrkan. Därmed avslutades också kören GoDISS efter tio år. Körtröjorna fick behållas av flickorna.