Barnvisor Läromedel Blogg Birgitta Bäckström

Let´s sing and play!  Alla melodier finns på Youtube i enkla inspelningar

Text och musik Birgitta Bäckström

 

1. I´m saying good morning

I´m saying good morning to you! x x (klapp)

I´m saying good morning to you! x x

I´m saying good morning,

I´m saying good morning,

I´m saying good morning to you! x x

( Good morning and how do you do?)

                    

2. Stand up! (Rörelsevisa)

Stand up!

Sit down!

Stand up!

Sit down!                                                         

Stand up!

Sit down!

Stand up, turn around and sit down!

 

Hands up, hands down....

Hands in, hands out...

Clap hands! Stamp feet!....

 

3. How are you today? (Växelsång pojkar-flickor, elever- lärare...

-How are you today?

-I´m fine thank you.

-How are you today?

-I´m fine thank you.

-How are you today?

-We all feel fine today!

                

4.Come closer (Sjung parvis eller i ring, ta i hand eller kramas i slutet av visan

Come closer and listen to me!

I have something to say to you.

I want to be your friend,

I want to be your friend

cause I like you!

 

5.Can you see a dog? (Bilder eller gosedjur)

-Can you see a dog?  (händerna vid ögonen)

-Yes I can.

-Can you see a dog?

-Yes I can.

-Can you hear a dog? (händerna vid öronen)

-Yes I can.

-Bow bow bow bow bow!

 

-Can you see a cat? (händerna vid ögonen)

-Yes I can.

-Can you see a cat?

-Yes I can.

-Can you hear a cat? (händerna vid öronen)

-Yes I can.

-Miau miau miau miau miau!

 

 -Can you see a mouse? (cow, horse, hen, chick, lamb...)

                  

6. I can see a cat (Bilder eller gosedjur hålls upp) 

I can see a cat.

I can see a little cat.

I can see a little, white cat.

Can you see it too?

 

I can see a dog.

I can see a big, big dog.

I can see a big, brown dog.

Can you see it too?

 

I can see a horse.

I can see a big, big horse.

I can see a big, black horse.

Can you see it too?

 

7. Yellow, blue and green (Bild att måla) 

Yellow is the sun

and yellow is the moon.

Yellow is my hat

and yellow is my balloon.

 

Blue is the sky

and blue is the sea.

Blue is my car

and blue is my little flea.

 

Green is the grass

and green is the tree.

Green is my bag

and green is my cup of tea.

 

8. One is a monkey (Räkna och peka)

One is a monkey, two is a frog,

three is a rabbit, four is a dog,

five is a spider, six is a hen

seven, eight, nine, ten

let us start again!

 

One is a window, two is a door,

three is a ceiling, four is a floor,

five is a table, six is a chair,

seven, eight, nine, ten

let us start again!

(let us stop, my friend!)    

                

9. I´ve got two eyes (Sjung och peka)

I´ve got two eyes and I can see.

I´ve got two ears and I can hear.

I´ve got a nose and I can smell.

I´ve got a tongue and I can taste.

I´ve got ten fingers and I can feel.

I  CAN FEEL YOU!!!

(Ta tag i närmaste kompis och kittla lite grand)

 

10. Goodbye

Goodbye to you and you and you,

to every girl and boy!

To-morrow is another day,

a new day full of joy!

 

(Stå i ring. Peka på varandra.

Vid sista radens text – ta varann i hand

och lyft händerna över huvudet.)